Nabízím

Psychiatrická péče a léčba jsou komplexní a vycházejí z nejmodernějších lékařských poznatků podle doporučených postupů Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Poskytované služby

Vstupní vyšetření

Zahrnuje podrobný anamnestický pohovor se zákonným zástupcem, anamnestický pohovor s dítětem, vlastní vyšetření, provedení testů, diagnostickou rozvahu, seznámení zákonného zástupce se závěrem a možnými léčebnými postupy, navržení nejoptimálnějšího řešení a nastavení komplexního terapeutického plánu, předání zprávy.

Akutní intervence

Realizována po domluvě ihned.

Distanční kontakt (videokonzultace)

Pouze pro ty, kteří již prošli klinickým vyšetřením v ordinaci. Realizován na specializovaném portálu v domluveném čase, zabezpečen a šifrován. Pacient obdrží individuálně vygenerovaný jednorázový kód na jím určenou emailovou adresu.

Další konzultace a kontrolní vyšetření

Probíhají v plánovaném termínu.

Medikace

Individuální přístup, navržení vhodných alternativ léků, vysvětlení klinického účinku a biochemického působení včetně vedlejších účinků.

Psychoterapie

Průběžně probíhá podpůrná psychoterapie a edukace rodičů, v případě vhodnosti systematického psychoterapeutického vedení je domluvena péče psychologa.

Mezioborová spolupráce

Zajištění návaznosti péče s dětskými lékaři, psychology a v indikovaných případech s dětskými odděleními okolních nemocnic, školami a výchovnými poradci, PPP a SPC, psychosociálními centry, středisky výchovné péče, sociálními pracovnicemi, OSPOD.

Spolupracuji se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice. Všechny výše uvedené výkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a jsou tudíž pro pacienta bezplatné. Speciální služby, které zdravotní pojišťovny nehradí, jsou účtovány dle aktuálního ceníku. Ceník je k dispozici v čekárně.

Smluvní pojišťovny

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Doporučené odkazy