S čím mohu pomoci

Odborné zaměření

 • Poruchy pozornosti, ADHD
 • Autistické poruchy, Aspergerův syndrom
 • Úzkostné a depresivní stavy, sebepoškozování
 • Riziko sebevraždy a jeho posouzení
 • Tikové poruchy, neurotické potíže
 • Psychosomatické poruchy
 • Zneužívání návykových látek, možnosti terapie
 • Poruchy spánku, noční děsy, nespavost
 • Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie
 • Odchylky sexuálního vývoje a důsledky sexuálního zneužívání
 • Mentální retardace
 • Včasný záchyt psychotických poruch
 • Problémy dětí rodičů s psychickou poruchou
 • Zhodnocení vývoje dítěte a jeho možností
 • Obtížná adaptace dítěte na změny, vztahové problémy

Kvalifikace

Vzdělání

 • Lékařská fakulta UP Olomouc
 • Atestace z pediatrie
 • Atestace z dětské a dorostové psychiatrie
 • Jmenování soudním znalcem
 • Psychoterapeutické kurzy
 • Odborné konference a mezinárodní kongresy

Klinická praxe

 • Dětské oddělení Nemocnice Ostrava-Vítkovice
 • Linka důvěry v Ostravě
 • Dětská lékařská pohotovost Ostrava-Poruba
 • Psychiatrická nemocnice Opava
 • Psychiatrická ambulance Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba
 • Psychiatrická ambulance pro děti a dorost Nový Jičín

Členství v odborných organizacích a společnostech

 • Česká lékařská komora
 • Psychiatrická společnost ČLS Jana Evangelisty Purkyně
 • Asociace dětské a dorostové psychiatrie
 • Česká neuropsychofarmakologická společnost
 • Sdružení ambulantních specialistů ČR