Doporučené odkazy

Pro děti a dospívající:
Linka bezpečí www.linkabezpeci.cz
Pro rodiče:
Rodičovská linka důvěry www.rodicovskalinka.cz
Informace o ADHD www.adhd.cz
Národní ústav pro autismus, z.ú. www.nautis.cz
ATYP magazín www.atypmagazin.cz
Pro odbornou veřejnost:
Psychiatrická společnost ČLS JEP www.psychiatrie.cz
Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s. www.addp.cz
Časopis Remedia online www.remedia.cz