Úsměvy

Neztrácejte úsměv, i když máte starosti.
Nikdy totiž nevíte, kdo se může do Vašeho úsměvu zamilovat.

Zde najdete drobné radosti všedního dne, mohly by Vám k úsměvu pomoci.

Pokud není uvedeno jinak, jedná se vždy o mé vlastní snímky a mé vlasní úvahy.

4. 7. 2021

4. 7. 2021

NEZAPOMEŇ NA MNE......

Létem sálající snímek je starý 14 dnů. Bělostné kopretiny okouzlují svou nespoutanou a hravou krásou. Stařičký pařez vyvolává představu moudrosti, životních zkušeností. Rozpustilá stébla trávy natahující se k nebesům představují sílu překonávat překážky. Pokosená louka navozuje pocit klidu, duševní rovnováhy. Vlnící se křivka vrcholků hor zastupuje trvalé hodnoty předávané z generace na generaci. Plující oblaka znázorňují ideály, touhy a cíle.

Okouzleni krásou světa si téměř nevšimneme dole v trávě skromně se usmívajících jemných květů pomněnek, jsou nejdůležitější. Pomněnka znamená: nezapomeň na mne. Něžné květy jsou jako lidé, kteří nás provázejí celý život: kamarádi z dětství, dávné lásky nebo ti, s nimiž jsme se setkali jen krátce, ale z různých důvodů se zapsali hluboko do našich srdcí. Jsou tady stále pro nás, mají nás rádi a jsou připraveni podat nám kdykoliv pomocnou ruku, přestože jsme je někdy léta neviděli. Hýčkejme je a važme si jich.

A úsměv v srdci nás bude hřát, kdykoliv si na ně vzpomeneme. Krásný den.

12. 6. 2021

12. 6. 2021

LÁSKA A POROZUMĚNÍ

Byl začátek března, pozdní odpoledne, za okny se už sešeřilo,  v ordinaci seděl poslední pacient, chlapec 8-9 let. Vyšetřila jsem jej a zavolala maminku, abych jí sdělila závěr: „Mi se líbí...". Maminka mne však se spontánním úsměvem přerušila, objala chlapce rukou kolem ramen a přitiskla jej k sobě se slovy: „ Mi se taky líbí, vždyť je můj..." Chlapce prostoupila vlna něhy, všechno kolem ztichlo a místnost se naplnila atmosférou porozumění a lásky.

Dítě  potřebuje lásku a pochopení. Během dětství hledá sociální hranice a tvoří si základ mezilidských vztahů. Pocit bezpečí a přijetí je pak předpokladem, aby respektovalo hranice, které mu dáváme. V bezpečném a láskyplném prostředí přijímá člověk názory druhých s důvěrou. Přeji Vám i Vašim dětem, aby základem Vašich vztahů byla vždy láska a porozumění.

Přiložený snímek kvetoucího keře vznikl v polovině května a je zde, protože: „Líbí se mi, vždyť je můj...." Krásný den.

19. 5. 2021

19. 5. 2021

ŠŤASTNÝ JAKO CHRPA

Óóóu.....kde se vzala, tu se vzala, na trávě se usmívala. Snímek je starý asi týden. Nádherné květy této modré krásky zdobí louky a zahrádky především v srpnu. Modrá barva chrpy je okouzlující,magická a úchvatná. 

V květomluvě chrpa říká: jsem šťastný, jsem šťastná. Máme za sebou velmi náročný rok, který bezesporu nějakým způsobem zasáhl a omezil každého z nás. Nechme se unášet představou, že předčasně rozkvetlá chrpa je předzvěstí vracejícího se štěstí do našeho života. To, čemu člověk věří, ovlivňuje jeho myšlení a jednání na podvědomé úrovni. A opravdu mu pomáhá ke splňení jeho tužeb a přání. Tento jev má reálný biochemický podklad na basi endorfinů.

Bylo by krásné, kdyby letošní jarní chrpa přinesla kousek štěstí každému z nás v té oblasti, kde to nejvíce potřebuje. A úsměv? Ten přece ke štěstí patří.

10. 5. 2021

10. 5. 2021

STMÍVÁNÍ A ROZJÍMÁNÍ

Západ slunce ( Hukvaldy před 14 dny) - magický, skvostný a nádherný! Slunce se ukládá ke spánku a příroda se spolu s ním postupně zahaluje do tmavomodrého sametu noci. O čempak si asi slunce nechá zdát - o šumění vánku v rozkvetlých větvích stromů, o zpěvu ptáků, o dálných zemích či  o tančících vlnkách na širém moři? Nebo snad o štěstí a lásce?

Autor v současné době prožívá ne příliš šťastné životní období. Přesto vnímá okouzlující a  nevšední okamžiky, umí zachytit jejich mystickou krásu. Tato schopnost je umění, je to dar a obohacuje především člověka samotného. Dává mu sílu jít v životě dál i v těch méně slunečných dnech. Tak jako se slunce večer zachumlá do nadýchaných peřin z obláčků, pominou jednou všechny starosti a trápení. Uvolní místo pro hezké a pěkné věci, stejně jako po západu slunce přijde vždy nové ráno protkané slunečními paprsky a jejich zářivou energií.

Krásný den s úsměvem na tváři. Za snímek děkuji, je nádherný.

1. 5. 2021

1. MÁJ - LÁSKY ČAS

Kdo by neznal ze školy úvodní verše Máchovy balady o lásce: "Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas." Většinu jiných školních  znalostí dnes již najdeme hravě během pár sekund na internetu nebo v mobilu: různé matematické vzorce, historická data i  překlady celých vět do 150 jazyků. Ale lásku. lásku najdeme pouze ve svém srdci. Není nic krásnějšího, než mít rád.

Žádné vědomosti, peníze a majetek lásku nenahradí, život bez ní je velmi smutný a chudý. Nejedná se jen o lásku partnerskou, ale i o lásku k dětem, rodičům a dalším lidem. Pokud nemá člověk pro koho žít, trápí se a postupně začíná chřadnout i jeho zdraví fyzické. Mít někoho rád a naopak být milován je velké štěstí a je to nádherné. 

Pro všechny milované, milující, ale i ty, kteří lásku teprve hledají, bych ráda přiložila link na melodické tóny skladby " Nádherná,  nádherná, nádherná lásko, postůj chvíli dýl...." , s níž mě Spotify rozmazluje několikrát denně. Ale tato píseń zde už jednou je. Proto mi dovolte nechat zaznít "Krásnější než růže..." Prosím, zastavte se na chvíli. Pohodlně se usaďte, zavřete oči a nechte se unášet touto nádhernou melodií. 

30. 4. 2021

30. 4. 2021

STŘÍPKY ŠTĚSTÍ

Zlatý déšť  - zrcadlí osilnivý svit slunce. Pečlivě zastřižené keře jsou ozdobou zahrádek, dlouhé žluté pásy svítí podél cest i dálnic, divoké keře zastiňují okolní teprve se probouzející přírodu. Vždy je krásný, úžasný a okouzlující. Pohled na něj vede k úsměvu, pohladí na duši.  

Magické kouzlo zlatého deště spočívá ve splynutí tisíců drobných kvítků. I pocit štěstí se skládá z drobných střípků radosti. Může to být pohled na rozkvetlý strom, četba pěkné knížky, oblíbená skladba, sport, pobyt v přírodě, setkání s někým milým či blízkým. Čím více těchto nádherných střípků v sobě máme nebo čím více si jich vědomě vytvoříme, tím intezivněji jsme schopni prožívat pocit štěstí a staneme se vnímavější k dalším krásným a okouzlujícím zážitkům. Současně jsme mnohem odolnější vůči tomu negativnímu, co někdy v životě přichází.

Přeji Vám i Vašim dětem co nejvíce sřípků štěstí, které vykouzlí úsměv na tváři i na duši.

26. 4. 2021

26. 4. 2021

UMĚNÍ RADOVAT SE

Óóóu...motýlí křídla, nádherné! Mít je - člověk by až k Slunci vzlétl! Na obrázku se pyšní Atlas velký. Přezdívá se mu "hadí motýl" pro kresbu na křídlech. Jejich rozpětí dosahuje 30 cm, je největší na světě. Pohled na něj vzbuje obdiv a úžas! Barevná majestátní kompozice, velikost, kresba hadí hlavy - to vše jej předurčuje být králem motýlů a ostatní dvoukřídlí krasavci by mu mohli závidět. Ale i on si nese těžký úděl. Nemá trávicí ústrojí a žije ze zásob, které si vytvožil jako larva. Jeho život trvá týden, maximálně dva.

Člověk také nemůže mít všechno a měl by si vážit toho, co mu bylo dopřáno. Jsou hodnoty, které nejsou samozřejmostí: rodina, zdraví, štěstí, láska...Radovat se z nich je podobné, jako když motýl naplno roztáhne svá křídla na slunci. Vyhřívá se a čerpá energii ze slunečních paprsků, ale současně zkrášluje život všem v okolí. Lidé, kteří si těchto věcí váží a umí se z nich těšit, jsou zdrojem radosti a štěstí pro nás ostatní.

Přeji, aby i Vy jste měli ve svém okolí někoho, kdo je zdrojem pozitivní energie jako motýl na slunci. Krásný den s úsměvem na tváři. Snímek je z Květinového ostrova na Bodamském jezeru.

21. 4. 2021

21. 4. 2021

HODNOTY, KTERÉ TRVAJÍ

Óóóu....beskydská symfonie, nádhera! Blankytně modré nebe, azurové pásmo hor, malebné vesničky v údolí, tajuplně mlčící temný les, jiskřící bílé ostrůvky loučící se zimy a širá lesní pláň vybízející k zastavení a odpočinku. Snímek je starý asi týden, jedná se o pohled z Javorníku. Přitančil mi do WhatsAppu od autora "jen tak pro radost." Potěšil mne, děkuji. Pohled z některého vrcholku beskydských hor skýtá jistotu, že vždy uvidíte něco nádherného a okouzlujícího.

I v životě jsou nádherné a okouzlující jistoty. Jedná se o mravní hodnoty: přátelství, láska, víra a především lidé, kteří jsou nám blízcí a které milujeme. Láska a přátelství jsou jedním z hlavních stavebních kamenů psychického zdraví. Bez lásky a přátel ztrácí život smysl, člověk není šťastný a postupně se to projevuje i na jeho fyzickém zdraví. Naši přátelé, milovaní a blízcí nám pomáhají překlenout méně šťastné úseky našeho života a v těch krásných obdobích naši radost ze života násobí.

Pečujme o vztahy k jiným lidem, starejme se o ně. Život bude krásnější, bohatší a často i nádherný. Krásný den.

19. 4. 2021

19. 4. 2021

CESTA ŽIVOTEM

Cestičko mámivá, větrům a mrazům navzdory brouzdáš si v údolí, hory v okolí - kampak se vineš?  Tichounce zašeptáš do ouška příchozím: "Pojď, se mnou si odpočineš."  Snímek je starý 4 roky a pochází z Rakouska. Pohádková pešinka údolím láká k procházce a  je příslibem odpočinku. Kdykoliv se člověk zastaví a kamkoliv se podívá, tiše a se zatajeným dechcem obdivuje majestátnou nádheru přírody, vznešný masiv hor pokrytý svěží zelení, oblé křivky údolí, nekončící obzor stále krásnějších výhledů ztrácejících se v oblacích.

Cesta životem také nebývá přímá a různě se vine. Podobně jako je cesta údolím vroubená masivy hor, je životní pouť vroubená nečekanými situacemi, výzvami, tužbami, předsevzetími a různými cíli. I v životě se může člověk zastavit. Odpočinout si, rozhlédnout se kolem, nabrat sílu z drobných životních radostí. Vždy je v našem okolí něco, co stojí za zastavení a zhlédnutí a co v každodenním spěchu často přehlížíme.

Učte své děti aktivně drobné krásy kolem nás vnímat, přinášejí odpočinek, osvěžení. Život je pak zářivější, překážky menší, cíle dosažitelnější - samozřejmě s úsměvem na tváři. Krásný den.

13. 4. 2021 - důležité!!

"BYLINKY" Z INTERNETU

Sněženky - první pozdrav jara: něžné, krásné, bělostně zářící. Jsou však jedovaté. Neónové barvy znázorňují jejich svůdnou zrádnost. Byly popsány otravy malých dětí.

Setkala jsem se s dětmi ve věku 11-14 let se závislostí na drogách z internetu. Stejně jako sněženky se tváří neškodně a lákají slovy: "čeká vás náročný den ve škole - vyzkoušejte přírodní sílu..."  Závislost vzniká velmi rychle v bezpečí domova přímo pod křídly rodičů. Vlivem halucinací dochází k sebepoškozování a někdy i pokusům o sebevraždu. Poškození zdravého vývoje může mít i trvalé následky. Přestane-li například chlapec astmatik užívat léky, protože nemá potíže, má v dospělosti tělo urostlého muže, ale plíce devítiletého dítěte. S vývojem mozku a myšlením je to podobné. Veďte své děti k tomu, aby nedůvěřovaly informacím z internetu a ověřovaly si je. A pozorujete-li u dítěte jakékoliv nečekané změny chování, okamžitě vyhledejte pomoc odborníka. Všichni Vám rádi pomůžeme. 

Přeji Vám, abyste podobnou situaci nemuseli nikdy řešit a život Vás i Vašich dětí se odvíjel s úsměvem na tváři a naplněný vzájemnou láskou.